botar intro - saltar intro - skip introMuseu amb dissenys originals de roba de llengües, de Martí Vicenç. Exposició permanent de l'obra escultòrica i pictòrica, teler antic, accessoris i teles mallorquines originals emmarcades. Destaca el primer premi de "La Mostra Internacional d'Artesania d'Avantguarda", premi FAD - Foment de les Arts Decoratives - de 1980.

Museo con diseños originales de 'roba de llengües', de Martí Vicenç. Exposición permanente de la obra escultórica y pictórica, telar antiguo, accesorios y telas mallorquinas originales enmarcadas. Destaca el primer premio de "La Mostra Internacional d'Artesania d'Avantguarda", premi FAD - Foment de les Arts Decoratives - de 1980.

Museum with original designs in 'llengües' pattern, by Martí Vicenç. Permanent exhibition of sculptures and paintings, ancient loom, accessories, original framed Majorcan canvasses. Remarkable first award of 'Mostra Internacional d’Artesania d’Avantguarda', 1980 FAD award (Foment de les Arts Decoratives).