Museu Martí Vicenç


Presentació
Martí Vicenç

Pintura
Escultura
Tèxtil
Altres obres

Contacte
Enllaços


Tornar
La idea de crear una exposició permanent de l'obra de Martí Vicenç va sorgir de la seva dona, Antònia Capllonch.

Després de la mort de Martí Vicenç, n'Antònia va considerar una bona idea exposar l'obra que havia deixat el seu home, i que just se n'havia exposat una part en una ocasió. El museu Martí Vicenç faria la funció d'homenatge i a més a més donaria l'oportunitat al públic en general de contemplar unes obres fins aleshores inèdites. El museu també hauria de servir d'ubicació d'una petita mostra etnològica amb objectes relacionats amb l'ofici familiar de l'art de teixir i la presentació d'una col·lecció de teles, unes clàssiques i d'altres originals; una sèrie d'objectes curiosos que l'artista col·leccionava completa l'espai expositiu del museu. Tot farcit de objectes simbòlics que representen la polifacètica vida de l'artista com una cadira de barber, uns rems de barca.....

La iniciativa no hauria estat possible de no comptar amb aquest singular marc arquitectònic, que és especial en si mateix. Estam parlant d'una espectacular casa, Can Sionet, que té mes de 300 anys d'antiguitat i que, temps enrera, havia format part d'un conjunt conventual; a més a més està ubicada a uns dels llocs més representatius del poble de Pollença, el Calvari.

En definitiva estam parlant d'un petit museu intimista que vol mostrar, amb delicadesa, la trajectòria d'aquest artista observada amb una mirada molt propera.


Go top!
Entrada Gratuita